Hádanky o vesmíre

Hádanky o vesmíre v prezentácii nižšie.

Volá Danko na Hanku, Hanka dám ti hádanku. Každý  mesiac vyjde v nových šatách, na nebi má horúceho brata. (Mesiac)

 

Dukát zlatý, ktorý cez deň svetlo stratí. (Mesiac)

 

Na oblohe zajtra zrána, vzbĺkne guľa nevídaná. (Slnko)

 

Nemá to nohy a predsa to ráno vyjde. (Slnko)

 

Máme ho radi a predsa sa na neho mračíme. (Slnko)

 

Rohy má, a nie je zviera, noc čo noc si svet obzerá. (Mesiac)

 

Svetla sa bojím, v noci len chodím. Tvár bledú mám, svet celý znám. (Mesiac)

 

Nad komínom našej chaty visí, visí rožtek zlatý. Ale Dunčo darmo šteká, nezahryzne do rožteka. (Mesiac)

 

Nože, deti, uhádnite, čo to svieti, keď vy spíte. Čo je to za dukát zlatý, ktorý cez deň svetlo stratí? (Mesiac)

 

V noci pasie zlaté stáda, ráno končí jeho vláda. (Mesiac a hviezdy)

 

Pozrite sa večer hore. Uvidíte hviezd tam more. A ten hviezdny revír nazýva sa… (Vesmír)

 

Nie je to guľaté, ale hrbaté, a predsa tomu hovoríme guľa. (Zemeguľa)

 

Za horami, za dolami zlatý chlieb sa pečie. (Slnko)

 

Do izby oblokom vstupuje, ale oblok neotvára. (Slnko)

 

Čo to v diaľke jasne svieti? To k nám zlatý oblak letí? Ide z neho teplučko. Deti, je to… (Slniečko)

 

Ráno vstáva, večer líha, bez neho by za ten svet nemohol chlieb ani kniha svetlo sveta uvidieť. (Slnko)

 

Vo dne po vidne ma nevidíš, a v noci potme ma vidíš. (Hviezdy)

 

Strieborné ovce, rohatý pastier. (Mesiac a hviezdy)

 

Veľká je to parádnica, od pýchy jej horia líca. Preletí a chvostom máva, vie, že na ňu čaká sláva. (Kométa)

 

Krásna je to planéta, do modrej je odetá. Miliónom malých detí slnko na nej stále svieti. (Zemeguľa)

 

Raz je guľa, raz je rožtek, nemá oči, nemá noštek. Neprezradím ani vám, kto je ten čudný pán. (Mesiac)

 

Milióny sú ich tam, ja však jednu svoju mám. Maličká je, maličká, žmurká na mňa z nebíčka. (Hviezda)