Citáty o zdraví / Výroky o zdraví


Byť niekedy chorý je zdravé. (Henry David Thoreau)

môj obrázok

Čo nič nebudeme mať , len aby sme boli zdraví. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo. (Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ) (Latinské výroky)

môj obrázok

Držať sa hoc aj zlého učiteľa, je pre mladých ľudí zdravé; utužuje to svaly. (Max Beerbohm)

môj obrázok

I zdravé jablko pri zhnitom zhnije. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Každý človek je zámožný ak má zdravé ruky a trochu rozumu. (Tomáš Baťa)

môj obrázok

Keď stratíš 1000 korún, hneť to vieš. Keď stratíš zdravie, dozvieš sa to onedlho. Keď stratíš milosť, môže to trvať ešte viac, než sa to dozvieš, ale potom už je neskoro. (Anton Srholec)

môj obrázok

Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma. (Max Kašparů)

môj obrázok

Kto stratí zdravie , stratí veľa , kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko. (Španielske príslovia)

môj obrázok

Kto zistí, že spravil chybu, nech neklesá na mysli. Aj chyby prospievajú zdraviu… (Ignác z Loyoly)

môj obrázok

Lepší Pán Boh daj! a ko zdravý buď! (Slovenské príslovia)

môj obrázok

Máte ešte mladé a zdravé zuby, odmietajte preto ponúkané kašičky a vyhryzte si živinu rastu sami. (František Halas)

môj obrázok

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času. (George Bernard Shaw)

môj obrázok

Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. (Ralph Waldo Emerson)

môj obrázok

Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. (René Descartes)

môj obrázok

Pri toľkých chorobách nech naše zdravie radšej ani nevystrčí nos z tela. (Americké príslovia)

môj obrázok

Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu. (Benjamin Franklin)

môj obrázok

So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť. (Ignác z Loyoly)

môj obrázok

Stavať sa na zadné nohy je vec zdravá, u mladých potrebná. (Krista Bendová)

môj obrázok

Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. (Ivan Sergejevič Turgenev)

môj obrázok

Treba si zaobstarať len toľko peňazí a vecí, koľko treba na zachovanie života a zdravia a na rešpektovanie krajových zvyklostí, pokiaľ neodporujú nášmu cieľu. (Baruch Spinoza)

môj obrázok

V zdravom tele zdravý duch. (Juvenalis)

môj obrázok

Vo víne (je) pravda, vo vode (je) zdravie.

môj obrázok

– In vino veritas, in aqua sanitas (Latinské výroky)

môj obrázok

Zachovaj si zdravie, lebo bez neho vykonáme veľmi málo. (Mary Wardová)

môj obrázok

Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik. (Francis Bacon)

môj obrázok

Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela. (Aristoteles)

môj obrázok

Zdravie je predpokladom všetkého. (Miloš Kopecký)

môj obrázok

Zdravie mu dušu naháňa. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Zdravie mu z tváre kypí. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Zdravie nadovšetko. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Zdravý všetko prenesie. (Nezistené príslovia)

môj obrázok

Zhromažďuj si poklad predovšetkým z lásky, ktorú dostávaš, lebo ten pretrvá ešte dlho potom, ako pominie tvoje bohatstvo a tvoje zdravie. (Og Mandino)

môj obrázok

Ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým. (Johann Wolfgang von Goethe)

môj obrázok

Choroba je sviatkom pre leňochov, lebo nemusia za svojou prácou. (Antifón z Atén)

môj obrázok

So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť. (Ignác z Loyoly)

môj obrázok

Jediný spôsob, ako si uchovať zdravie, je jesť, čo nechceš, piť, čo nemáš rád a robiť, čo sa ti nepáči. (Mark Twain)

môj obrázok

Hypochonder je človek, ktorému je dobre, keď je mu zle. (Oldřich Fišer)

môj obrázok

Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu. (Benjamin Franklin)

môj obrázok

Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela. (Aristoteles)

môj obrázok

Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik. (Francis Bacon)

môj obrázok

Choroba je darom nebies, človek sa totiž dozvie, ako zle so svojím telom hospodáril. (Anatole France)

môj obrázok