Výroky o živote


Výroky o živote od slávnych osobností. Každý z nás žije ten svoj život ale kto vie ako ho má žiť? Výroky o živote napomáhajú nájsť samého seba a tým sa aj riadiť.


 

Iba život žití pre iných je hodný žitia. (Albert Einstein)


Stále hovoríme, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mohli rozdávať. (Lucius Annaeus Seneca)


Vzťahy medzi ľuďmi dávajú životu cenu. (Alexander Humboldt)


Každý má byť spokojný s časom, ktorý mu je daný k životu. Krátky čas života je dosť dlhý na to, aby si žil dobre a čestne. (Marcus Tullius Cicero)


Predstavte si život ako hru, kde 24 hodín denne žonglujete s piatimi loptičkami – prácou, rodinou, zdravím, priateľmi a zmyslom života a snažíte sa ich udržať vo vzduchu. (David Russell Logan)


Život je ako semeno trávy – bezvýznamné v tisícke, ale nezaplatiteľné pre toho, kto vychutnáva jeho plody. (Ziggy Marley)


Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký rozdiel, že ten, kto nedáva pozor, čo sa deje a rieši iba to, čo sa stáť malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie. (Niccolò Machiavelli)


Každý človek bol zrodený pre nejaké dielo. Každý kto chodí po tejto zemi má nejaké povinnosti k životu. (Ernest Hemingway)


Ani šediny, ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod. (Cicero)


Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. (Charlie Chaplin)


Víťazstvo rodí nenávisť, lebo porazení sú nešťastní. (Buddha)


Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní. (Alexander Graham Bell)


Priznať si omyl je cennejšie ako nájsť pravdu. (L. Borne)


Náš život je len škrupinka orecha. Aké bude jadro orecha, záleží od nás. (Ľudovit Franko)


Krása života nie je ukázať svetu, že žijeme, ale ukázať ako a prečo je tak krásny. (Ľudovit Franko)


Človek nemá hľadať niečo, čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má a následne podľa toho aj žiť. (Miroslav Schlesinger)


Ak sa vzdáte fajčenia, pitia a milovania, nebudete v skutočnosti žiť dlhšie, bude vám to tak len pripadať. (Sigmund Freud)


Človek môže iba raz žiť. Iba raz. A nič sa nevráti… (Margita Figuli)


Keď sa už nemôžeme vrátiť, musíme hľadať najlepší spôsob, ako ísť dopredu…


Keď dospejeme, začneme si myslieť, že sme pochopili pravidlá hry. Ale to, čím skutočne prechádzame je zužované predstavivosťou. (David Lynch)


Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť.


Koľkému žiaľu by sme sa vyhli, keby sme vedeli, ako odovzdávať z generácie na generáciu emocionálne zážitky, tak ako to robíme s peniazmi alebo vedeckými poznatkami. (Alan de Botton)


Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili. (Miroslav Schlesinger)


Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzii ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť. (Gene Roddenberry)


Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život. (Marcus Tullius Cicero)


Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život – horlivo by som si ho preveril, ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty. Vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia. (William Shakespeare)


Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné. (Erich Fromm)


Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť. (William Shakespeare)


Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. (Albert Einstein)


Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia. (Isaac Asimov)


Je treba životu viac dávať, ako ho urýchľovať. (Móhandás Karamčand Gándhí)


Keby sme pomohli dúfať čo len jednému človeku, nežili sme nadarmo. (Martin Luther King)


Je šťastný, kto má životné podmienky primerané svojmu temperamentu, ale vyššie stojí ten, kto svoj temperament vie prispôsobiť životným situáciám. (David Hume)


Naša hlava a naše srdce sa vyhýbajú jeden druhému a nikdy v živote ich nenapadne podať si ruku na spoločnej ceste životom. (Robert Desnos)


V živote ženy poznáme sedem období: 1. Batoľa, 2. Dievčatko, 3. Slečna, 4. Mladá žena, 5. Mladá žena, 6. Mladá žena, 7. Mladá žena. (G.B.Shaw)


Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle. (A.Buchwald)


Aby sme mohli ohodnotiť čnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote. (Blaise Pascal)


Ak na ťažkosti v živote budeme vždy hľadieť ako na prekážky a nie ako na šancu niečo zmeniť, udusíme už v zárodku radosť a zabránime svojmu rastu. (R. Leonhardt)


Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam. (Maxim Gorkij)


Často snívame o živote bez akýchkoľvek problémov a ťažkostí, keď ide všetko ako po masle. Boh však vie lepšie, čo je pre nás dobré. Zväčša to býva tak, že čím ľahší máme život, tým slabšie sú naše duchovné vlákna, ktoré nás spájajú s Bohom, pretože sila každého druhu rastie len cvičením.


Daj každému dňu príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v tvojom živote. (Mark Twain)


Viem, že každý musí zomrieť. Vždy si však myslím, že v mojom prípade by mohla byť urobená nejaká výnimka. Tak čo mám robiť?


Nebojím sa umrieť. Len nechcem byť pri tom, keď sa to stane.


Kráľ Filip Macedónsky, otec Alexandra Veľkého, mal jedného sluhu, ktorého povinnosťou bolo prísť každé ráno za ním a pozdraviť ho týmito slovami: „Filip, pamätaj, že musíš zomrieť.“