Citáty od Platóna


Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. (Platón)

môj obrázok

Ani poznanie všetkého neprináša šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla. (Platón)

môj obrázok

Čo neviem, o tom si nemyslím, že to viem. (Platón)

môj obrázok

Dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia. (Platón)

môj obrázok

Chlapci by sa mali zdržať vína do osemnástich rokov, lebo nie je dobré pridávať ohňu oheň. (Platón)

môj obrázok

Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť – žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť. (Platón)

môj obrázok

Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska. (Platón)

môj obrázok

Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho. (Platón)

môj obrázok

Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil. (Platón)

môj obrázok

Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli. (Platón)

môj obrázok

Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja. (Platón)

môj obrázok

Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom. (Platón)

môj obrázok

Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, druhá polovica udržuje nažive lekárov. (Platón)

môj obrázok

Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné. (Platón)

môj obrázok

V láske získavame najväčšiu blaženosť, aká kedy bola na svete. (Platón)

môj obrázok

Víťazstvo nad sebou samým je najväčšie víťazstvo. (Platón)

môj obrázok

Znalosť slov vedie k poznaniu vecí. (Platón)

môj obrázok

Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou. (Platón)

môj obrázok