Citáty o ľuďoch


Citáty o ľuďoch spríjemňujú obsah stránky z viacerých dôvodov. Asi tie dôvody netreba hovoriť, stačí si prečítať myšlienky od známych filozofov, autorov, mysliteľov o téme citáty o ľuďoch.


 

Starí ľudia mnohokrát radšej zomrú, pretože nik pre nich nemá milé slovo. (Edward Franklin Albee)


Ľudia radi rozprávajú o veciach, o ktorých mnoho nevedia, keďže rozhovor na témy, čo ovládajú, ich nudí. (Jozef Čársky)


Človek nie je ani anjel, ani hlúpe zviera. Nešťastie je, že ním sa stáva vo chvíli, keď zo seba začne robiť anjela. (Blaise Pascal)


Ľudia sú hrdinami iba vtedy, keď nemôžu ináč. (Paul Claudel)


Človek získava na sile tým, že sa prizná ku svojím slabostiam. (Honoré de Balzac)


Civilizácia je proces oslobodzovania človeka od ľudí. (Ayn Rand)


Ľudia premýšľajú skôr pod tlakom nutnosti ako zo skutočnej potreby. (Karel Čapek)


Osudom človeka je jeho povaha. (Menander)


Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili. (Helen Rowland)


Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. (Albert Einstein)


Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má a ani v spôsobe akým si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska.


V očiach milujúcej ženy je aj hlupák filozofom.


Ženy nevedia čo chcú, ale nedajú pokoj, kým to nedostanú.


Dobrý politik má predpovedať, čo sa stane v budúcnosti a vysvetliť, prečo sa to nestalo.


Naše dni sú prikrátke na to, aby sme na svoje plecia brali bremeno omylov niekoho druhého. Každý žije svoj vlastný život a platí zaň vlastnú daň. Škoda len, že za jediný omyl musí platiť tak často. Ba veru, musí platiť znovu a znovu. Osud človeku nikdy neuzavrie účet. (Oscar Wilde)


Na svete sú dva typy ľudí, tí čo ľúbiť môžu a nevážia si to a tí, čo ľúbiť chcú a nemôžu.


Chybu som urobila, teba som sklamala. Mrzí ma to zlo čo som spáchala odpusti mi a ja ti sľubujem: už to nikdy viac nezopakujem.


Človek môže jasne vidieť len srdcom. Podstata zostáva pre ľudské oko neviditeľná.


Nezáleží na veku ani na farbe pokožky ale na srdiečku.


Človek prichádza na Zem ako dokonalá ľudská bytosť, ale spoločnosť ho pokazí. Ak človek posudzuje iných je to znamenie, že ešte nestretol sám seba.


Štát je tu pre ľudí a nie ľudia pre štát. (Albert Einstein)


Celý život čakáme na neobyčajného človeka. Namiesto toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás. (Hans Urs von Balthasar)


Som presvedčený, že človek sa v iných ľuďoch nielen miluje, ale i nenávidí. (Georg Christoph Lichtenberg)


Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. (Ralph Waldo Emerson)


Človek len nevydrží, on prevládne. Pretože má dušu. Ducha schopného súcitu a obetovania a výdrže. (William Faulkner)


Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť. (Aristoteles)


Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú. (Johann Wolfgang von Goethe)


Byť radikálny znamená uchopiť vec u koreňa. Koreňom človeka je však sám človek. (Karl Henrich Marx)


Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu. (Jack London)


Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí a zvieratá. (Buddha)


Keď robíte malé veci, mali by ste zároveň myslieť aj na tie veľké, aby ste všetkým malým dali ten správny smer.


Ľudia, ktorí to vo svete niekam dotiahnu, sú tí, ktorí vstanú a podľa okolností hľadajú také, ktoré potrebujú a keď ich nemôžu nájsť, tak si ich vytvoria.


Niektorí ľudia vchádzajú do nášho života a hneď sa aj vytrácajú. Niektorí však s nami istý čas pobudnú a zanechávajú hlboké stopy v našich srdciach. A my nie sme nikdy tí istí, a predsa sme to my.


Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie. (Gotthold Ephraim Lessing)


Ak zaobchádzaš s ľudskou bytosťou tak, ako keby bola tým, čím má a môže byť, stane sa tým, čím má a môže byť.


Aby sme sa stali človekom, musíme dlho žiť. (Antoine de Saint-Exupéry)


Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek. (Marcus Tullius Cicero)


Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou. (Antoine de Saint-Exupéry)


Veľa ľudí sa bojí povedať, čo chce. A preto to nedostane. (Madonna)


Charakter sa ukáže vo veľkých okamihoch, ale formuje sa v maličkostiach. (Phillips Brooks)


Najsilnejšou stránkou človeka nie je šikovnosť alebo vonkajší výzor, ale jeho charakter. (Michal Kolár)


Aby sme mohli ohodnotiť cnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote. (Blaise Pascal)


Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma, tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia. (Lucius Annaeus Seneca)


Ľudia sú vo všetkých smeroch lepší, ako sa zdajú. (Ralph Waldo Emerson)


Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým.


Nemôžeme mať radi toho, koho sa bojíme, ani toho, kto sa bojí nás.


Veľa sa o človeku dozvieš podľa toho, ako zvláda nasledujúce tri veci:

– daždivé dni

– stratený kufor

– zamotané sviečky na vianočnom stromčeku


Ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej.


Ľudia, ktorí to vo svete niekam dotiahnu, sú tí, ktorí vstanú a podľa okolností hľadajú také, ktoré potrebujú a keď ich nemôžu nájsť, tak si ich vytvoria.


Človek ktorý má dobré srdce nemôže byť sám.


Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo slávne zomrieť, zatiaľ čo známkou zrelého je že chce za niečo skromne(pokorne) žiť.


Priveľmi myslieť na seba škodí.


Keby ľudia v dospelosti boli tými, kým túžili byť v štrnástich, bol by svet celkom iný…


Ľudská hlúposť má koniec, bohužiaľ je vždy v nedohľadne.


Vidieť v tragickom zároveň komické môže len človek s veľkým a vrúcnym srdcom..


Stretnete práve toľko ľudí so spokojnou tvárou, koľkým v niečom pomôžete.


Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra v ľuďoch zbadá.


Ľudia, ktorí to vo svete niekam dotiahnu, sú tí, ktorí vstanú a podľa okolností hľadajú také, ktoré potrebujú a keď ich nemôžu nájsť, tak si ich vytvoria. (George Bernard Shaw)


Človek sa podobá zlomku, v ktorom čitateľ je to, čo je naozaj, a menovateľ to, čo si o sebe myslí. Čím je menovateľ väčší, tým menší je zlomok. (Lev Nikolajevič Tolstoj)


Ušľachtilý človek si je istý svojím konaním a preto sa môže nechať životom spokojne uchlácholiť, malý človek sa jednostaj za niečím pachtí a preto je neustále hašterivý. (Konfucius)


Niektorí ľudia začnú hovoriť o chvíľku skôr, než začnú myslieť. (Jean de La Bruyere)


Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť. (Albert Einstein)


Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. Veľmi inteligentní vedia, ktorej polovici. (George Bernard Shaw)


Ľudia nám dokážu sprotiviť toho, koho by sme inak milovali. (Lucie Delarue Mardrus)


Ľudia majú väčšinou – rovnako ako rastliny – skryté vlastnosti, ktoré sa objavujú iba náhodou. (Francois de La Rochefoucauld)


Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)


Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne. (Antoine de Saint-Exupéry)


Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady. (Slovenské príslovia)


Ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi. (Romano Guardini)


Ak ja, ktorý som taký, aký som, sa môžem v určitom zmysle považovať za kresťana, prečo by mali rôzne neresti iných ľudí dokazovať, že ich viera je len pretvárkou a zvykom? (C. S. Lewis)


Ak je na obraze škvrna alebo diera, hlupák to zbadá hneď; prednosti vidí len znalec. Dobrí ľudia začínajú posudzovať z dobrej stránky. (Adam Mickiewicz)


Ak má vyhrať zlo, potrebuje už len jedno – aby slušní ľudia nerobili nič. (Edmund Burke)


Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha. (Matka Tereza)


Ak môžeš, buď múdrejší než ostatní ľudia, ale nehovor im to. (Philip Chesterfield)


Ak sa v službe ľuďom nezoderiem až do krvi, tak v budúcnosti nebude nikto veriť posolstvu spásy. (Alfréd Delp)


Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte. (Pranostiky – Jeseň)


Ak veríte v Boha, tak nerozumiem, prečo by mal byť rozdiel veriť ako katolík, žid alebo moslim. Základ všetkých náboženstiev: dobro, etika, nezabíjať a starať sa o svojich rodičov – je rovnaký. Myslím, že ľudia by mali menej dbať o to, čo je v náboženstve rozdeľuje, ale viac o etiku. (Nicholas Winton)


Ani pán Boh všetkým ľudom nevyhovie. (Slovenské príslovia)


Akí sú ľudia, taká je aj diskusia. (Karl Henrich Marx)


Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! (Franz Grillparzer)