Citáty o láske / Výroky o láske


Citáty o láske sme sem pridali práve preto, lebo láska je poslanie, radosť, smiech, úsmev a všetko krásne čo k tomu patrí. Láska sa dá prejaviť viacerými spôsobmi, my sme si vybrali citáty o láske. Je to krásny spôsob, ako vyjadriť city alebo definovať lásku. V tejto sekcii „Citáty o láske“ na nachádzajú výroky o láske od známych osobností, filozofovov, spisovateľov, atď…


 

Ak niekto v živote poznal hoci aj sto žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku. (KAREL ČAPEK)

môj obrázok

Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. (BOŽENA NĚMCOVÁ)

môj obrázok

Láska musí mať stále pred očami to, čím sa vyznačuje spoločný manželský život, totiž oddanosť, výlučnosť a stálosť; a musí sa o to zreteľne a úprimne usilovať. Inak to nie je láska. (KARL BARTH)

môj obrázok

Milovať znamená žiť životom toho, koho milujeme. Odpúšťame do tej miery, do akej milujeme. Nemožno po druhý krát milovať to, čo sme už milovať prestali. (FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD)

môj obrázok

Srdce robí zázraky, ale rozum na ne neverí. (AISCHYLOS)

môj obrázok

Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca. (VICTOR HUGO)

môj obrázok

Práve v boji medzi dobrom a zlom tkvie zmysel života, a v nádeji, že dobro zvíťazí. A práve táto nádej je odpoveďou, ktorú hľadáme: dobro môže zvíťaziť. Zlo môže byť premožené jedine láskou. (MORGAN SCOTT PECK)

môj obrázok

Sú zaľúbenci, ktorí hľadia na lásku ako na slnko a jednoducho oslepnú. Iní zas po prvý raz objavia život až vtedy, keď ho prežiari láska. (ROBERT MUSIL)

môj obrázok

Ako dobre je milovať a veriť nevyčerpateľne! Všetko, čoho sa dotkne láska je zachránené od smrti. (ROMAIN ROLLAND)

môj obrázok

Celkom ma pichlo pri srdci. To sa mi stáva zakaždým, keď vidím dievča, ktoré milujem a ktoré v tom veličiznom svete ide niekam celkom inam ako ja… (JACK KEROUAC)

môj obrázok

Láska je peňazokaz, ktorý mení haliere na zlaté mince a zlaté mince často na haliere. (HONORÉ DE BALZAC)

môj obrázok

Láska je niekedy len preto stála, že jej tŕne prenikli príliš hlboko do živého a každý pohyb je bolestivý. (HECTOR BERLIOZ)

môj obrázok

Nič neuberie na chuti arašídového masla viac ako neopätovaná láska. (CHARLES M. SCHULZ)

môj obrázok

Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení. (ERICH FROMM)

môj obrázok

Láska je umenie života, ktorému sa možno ľahko naučiť, no len ťažko porozumieť. (THÉODORE DE BANVILLE)

môj obrázok

Milovať, to je sebe byť na prospech. Byť milovaný, to je žiť pre ostatných. (PIERRE-JEAN DE BÉRANGER)

môj obrázok

Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta. (GILBERT KEITH CHESTERTON)

môj obrázok

Miluj s mierou, spoznáš lásku bez miery. (William Shakespeare)

môj obrázok

Láska je najlepšia taktika. Najlepšia nielen voči tým, ktorých milujeme, ale aj voči tomu, kto miluje nás. (Aldous Leonard Huxley)

môj obrázok

Znovu rozpáliť tlejúcu lásku je rovnaké ako zapáliť zahasenú cigaretu. Tabak zjedovatí rovnako tak aj láska. (Gabriele D’Annunzio)

môj obrázok

Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske. (Christoph Schönborn)

môj obrázok

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí. (Cesare Cantú)

môj obrázok

Pravá láska nemá príchuť cukru. (Hugo von Hofmannsthal)

môj obrázok

Miluješ pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu. (Antoine De Saint Exupéry)

môj obrázok

Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať. (Plínius)

môj obrázok

Čím môže byť všetko, čo ľudia vykonali, proti hoci len okamihu lásky? (Gabriele D’Annunzio)

môj obrázok

O človeku, ktorého milujeme, môžeme najmenej povedať, aký vlastne je. (Max Frisch)

môj obrázok

Láska je prelietavá ako motýľ, lieta z kvetu na kvet. (Anakreón)

môj obrázok

Láska nechce vlastniť, ani byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska. (Chalíl Džibrán)

môj obrázok

Verím v lásku, verím v silu v moc prítomného okamihu. (Majk Spirit)

môj obrázok

Láska a dôvera prichádzajú spolu v jednom balíku a nemôžeš ich od seba oddeliť. Ak sa o to pokúsiš – všetko sa rozpadne. (E. Goudgeová)

môj obrázok

Vzťah bez dôvery je ako auto bez benzínu.

Môžeš v ňom ostať, ale nikam sa nedostaneš.

môj obrázok

Láska požičia len tým, čo vrátia. (Elán)

môj obrázok

Milujem život preto, že mi dal teba, milujem teba preto, že si môj život.

môj obrázok

Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás. (Chalíl Džibrán)

môj obrázok

Láska je v našich rukách. Veľa bude závisieť od vonkajších okolností, ale to podstatné závisí od nás. (Giovanni Barra)

môj obrázok

Najväčším omylom lásky je, že chce vždy bezpodmienečne byť uspokojená, byť šťastná. Tento klam zničil už najpevnejšie zväzky, aké kedy medzi mužom a ženou existovali. (Bedřich Václavek)

môj obrázok

V láske je vina vždy spoločná. (August Ferdinand Bebel)

môj obrázok

Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska. (Chalíl Džibrán)

môj obrázok

Láska je jediná sila, ktorá dokáže zmeniť nepriateľa v priateľa. (Martina Luthera King)

môj obrázok

Túžba po láske je stále ešte láska. (Antoine De Saint Exupéry)

môj obrázok

Nie je pravda, že láska je súčasťou života, lebo láska je sám život. (Hermann Kutter)

môj obrázok

Kríž je kritická situácia lásky. (Hans Urs von Balthasar)

môj obrázok

Láska nielen hory prenáša, ale aj rozum odnáša. (Diana Haraslinova)

môj obrázok

Keď budeš vedieť,že plačeš pre toho, koho máš rád tak poznáš, že je to láska.

môj obrázok

Nikdy nečakaj na zajtrajšok, ked máš niekomu povedať, že ho máš rád.

môj obrázok

Milujúce srdce na krásu nepozerá.

môj obrázok

Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ.

môj obrázok

Keď človek druhého nemiluje, tak je slepý k jeho prednostiam, keď druhého miluje, tak je zase slepý k jeho nedostatkom.

môj obrázok

Život bez lásky je ako svet bez slnka.

môj obrázok

Miluješ pre krásu? Tak nemiluj mňa , sú krajší ako ja. Miluješ pre bohatstvo? Tak nemiluj mňa, sú bohatší ako ja. Miluješ pre lásku? Tak miluj mňa, pretože nikto ťa nemiluje tak ako ja!

môj obrázok

Okrem lásky nie je nič, kvôli čomu by stálo za to žiť.

môj obrázok

Možno že neznamenáš nič pre svet, ale pre niekoho môžeš znamenať celý svet!

môj obrázok

Nemilujem ťa preto, čo si, ale preto, čo som ja, keď som s tebou.

môj obrázok

Vždy sa bojíme začať s niečím, čo chceme urobiť veľmi dobre, z celého srdca a so všetkou vážnosťou. (Brenda Velandova)

môj obrázok

Najväčším šťastím v živote je presvedčenie, že nás ľúbia- ľúbia nás takých, akí sme, či skôr napriek tomu, akí sme. (Viktor Hugo)

môj obrázok

Najlepšie a najkrajšie veci na svete nemôžeme vidieť, ani sa ich dotýkať… ale cítime ich srdcom. (H. Keller)

môj obrázok

Láska je vždy prítomná, ide len o to, či ju cítime, alebo nie. (Kimberly Kirdergerová)

môj obrázok

Ľúbiť už samo o sebe znamená byť zraniteľným. (L.S. Lewis)

môj obrázok

Láske sa učíme len vtedy, keď ľúbime. (Iris Murdochová)

môj obrázok

Priateľstvo je jediná duša v dvoch telách. (Aristoteles)

môj obrázok

Niet mocnejšiej pozvánky pre lásku, ako keď ľúbime prví. (Sv. Augustín)

môj obrázok

Robíme chyby: taký je život, no nikdy nie je chybou, že sme ľúbili. (Romain Rolland)

môj obrázok

Ešte nikdy nikto neľúbil nikoho láskou, po akej túži každý. ( H. MC.)

môj obrázok

Milujúci človek nemusí byť dokonalý, iba ľudský. (Leo Buscaglia)

môj obrázok

Svet je guľatý a to, čo vyzerá ako koniec, môže byť iba začiatok. (J.B. Priestová)

môj obrázok

Keďže láska nie je vec, neprídeme o ňu, keď ju dávame. Môžeme svoju lásku úplne odovzdať stovkám ľudí, a predsa si uchovať tú istú lásku, čo sme mali na začiatku. (Leo Buscaglia)

môj obrázok

Vášnivo zaľúbení majú pocit, že sa celý svet usmieva. (David Majers)

môj obrázok

Je lepšie milovať a stratiť, ako nemilovať vôbec. (Seneca)

môj obrázok

Láska nie je niečo, čo cítime. Je to niečo, čo robíme. (D. Wilkerson)

môj obrázok

Príbeh lásky nie je dôležitý. Dôležité je, že človek je schopný lásky. (H. Hayesová)

môj obrázok

Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe. (E. Roosveltová)

môj obrázok

Láska nemá stanovenú cenu. Je láskou, len keď je zadarmo. (Melody Beatie)

môj obrázok

Slzy môžu vyschnúť, no srdce- nikdy. (Marguerite de Valois)

môj obrázok

Láska nie je ako vodná nádrž. Nikdy úplne nevyschne. Oveľa viac sa podobá prírodnému prameňu. Čím dlhšie a ďalej tečie, o to je mocnejšia, hlbšia a čírejšia. (Eddie Cantor)

môj obrázok

Pravá láska je, keď sa môžeš pozrieť do duše človeka a nebáť sa toho, čo je vnútri. (Erik Laarson)

môj obrázok

Je to láska, čo vidím v tvojich očiach, alebo len odraz mojej? (Skrewtape)

môj obrázok

Vieš, srdce môže byť zlomené, ale pokračuje biť rovnako. (Fried Green Tomatoes)

môj obrázok

Láska je ako hra na klavíri. Najprv sa musíš naučiť hrať podľa pravidiel, potom musíš na pravidlá zabudnúť a hrať podľa srdca.

môj obrázok

Láska je niečo, čo môžeš nechať po sebe keď umrieš. Je tak silná. (Americké ľudové príslovie)

môj obrázok

Nevezmi si človeka, o ktorom si myslíš, že s ním môžeš žiť; vezmi si toho, o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť bez neho. (Dr. James C. Dobson)

môj obrázok

Pravé príbehy lásky nikdy nemajú koniec. (Jami McRae)

môj obrázok

Láska nepozostáva z čumenia po sebe ale z pozerania sa spolu na jeden smer. (Antoine de Saint-Exupéry)

môj obrázok

Ako to, že nikdy nevieme, keď láska začína, ale vždy vieme, kedy končí? (Príbeh z L.A.)

môj obrázok

Môžeš to volať bláznovstvo, ale ja to volám láskou. (Don Byas)

môj obrázok

Len to, čo vychádza zo srdca, vnikne do srdca. (R.W.Trine)

môj obrázok

Po láske nemôžem siahnuť ako keby bola v zásobe. Je to predovšetkým práca môjho srdca. (Antoine de SaintExupéry)

môj obrázok

Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez príčiny. (A. France)

môj obrázok

Láska je tá, ktorá ostáva stále, či jej všetko dávame alebo všetko odopierame. (J. W. Goethe)

môj obrázok

Platonická láska, to je presviedčanie seba samého o tom, že revolver nie je nabitý. (H. Maugham)

môj obrázok

Zamilovaní sú vždy rýchlejší ako hodiny. (Shakespeare)

môj obrázok

Dva ľúbostné listy píšeme najťažšie: prvý a posledný. (Petrarca)

môj obrázok