Archimedes


Archimedes zo Syrakúz (po grécky Αρχιμήδης, po latinsky Archimedes) (* okolo 287 pred Kr. – † 212 pred Kr.) bol grécky matematik, fyzik (mechanik, vynálezca), astronóm a filozof. Patril k najvýznamnejším matematikom stredoveku. Pochádzal zo vzdelanej šľachtickej rodiny, no neveľmi bohatej.

Bol synom astronóma Feidia a u otca získal tiež základy vzdelania. Potom na čas odišiel do egyptskej Alexandrie, ktorá bola v tej dobe symbolom vzdelanosti. Venoval sa predovšetkým štúdiu matematiky, prevažne geometrii u nasledovníkov slávneho geometra Euklida a zoznámil sa s mnohými matematikmi. Potom sa vrátil späť do rodného mesta kde sa oddal výlučne bádaniu v matematike, mechanike a ich využitiu v praxi. Podľa gréckeho filozofa, spisovateľa Plutarcha bola geometria pre Archimedesa skutočnou celoživotnou vášňou. Bol ňou natoľko očarovaný a priťahovaný, že zabudol na jedlo, na pitie aj na osobnú hygienu. Na svoje znalosti geometrie bol hrdý.

V matematike dokázal, že pomer obvodu kruhu a jeho priemeru je taký istý ako pomer obsahu kruhu a polomeru na druhú. Nenazýval síce tento pomer pí. Dokázal tiež, že pomer povrchu a objemu gule je taký istý ako pomer povrchu a objemu valca opíseneho tejto guli. Dokázal odhadnúť druhé odmocniny rôznych čísel ak išlo o iracionálne čísla. Ako prvý spojil matematiku s fyzikou a teóriu s experimentom. Najviac popularity si získali niektoré jeho objavy, ako napríklad postup dvíhania ťažkých predmetov pomocou páky a kladkostroja. Archimedes zaviedol pojmy ako ťažisko, tiažová sila a staticky moment a hľadal metódy pre určenie ťažiska najrôznejších telies. Počas svojho života napísal množstvo kníh, ktoré patria k pokladom antickej vedy. Väčšina sa bohužiaľ nezachovala.

Roku 212 pr. n. l. vo veku 75 rokov Archimedes zahynul mečom jedného z vojakov. Zastihol ho, keď si kreslil do piesku nejaké obrazce. Archimedes sa nepozrel ani hore a povedal – Nedotýkajte sa mojich kruhov. Snažil sa totiž vypočítať plochu kruhového výseku. Archimedes bol pochovaný s veľkou úctou. Na Archimedesov hrob bola položená doska s rytinou predstavujúcou guľou vo valci, čo bol objav ktorý si najviac cenil.

Archimedove objavy – páka, o plávajúcich telesách, objavy v optike.

Archimedove spisy – meranie kruhu, o plávajúcich telesách, o pákach, katoptika.

 

Citáty

Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy.

Da ubi consistam, et terram caelumque movebo. (lat.)

Nedotýkaj sa mojích kruhov.

Noli tangere circulos meos! (lat.)

Veta, s ktorou sa údajne obrátil na rímskeho vojaka predtým, ako ho ten prebodol kopijou. Existuje aj variant prekladu: Nerušte moje kruhy!