Citáty o hudbe


V životných situáciách je lepším radcom hudba ako človek, pretože ty sám nájdeš cestu v sebe, len s melódiou sa ponoríš do hĺbky svojej duše.


Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko.


Hudba nie je iba nejaký druh zábavy, ale stvárnenie hudobných ideí hudobným básnikom, hudobným mysliteľom. Tieto hudobné idey musia zodpovedať zákonom ľudskej logiky – sú súčasťou toho, čo človek môže vnímať, posudzovať a vyjadrovať. (Arnold Schönberg)


Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať. (Albert Einstein)


Hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre. (Ondřej Kukal)


Ženy nebývajú dojaté hudbou alebo prevedením – ženy bývajú dojaté hudobníkmi. (Upton Beall Sinclair)


Wagnerovu hudbu mám radšej než ktorúkoľvek inú. Je tak hlučná, že sa pri nej dá stále hovoriť a ostatní nemôžu počuť, čo sa hovorí. (Oscar Wilde)


Husle sú nástroj k týraniu ľudských uší tým spôsobom, že trieme konským chvostom o ovčie črevá. (Ambrose Bierce)


Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše. (Platón)


Hudba je rečou anjelov. (Thomas Carlyle)


Hudba je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už zrozumiteľnosť neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme už zabudli. (Jiří Pilka)


Hudba uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky. (Friedrich Nietzsche)


V notách majú prázdne hlavičky väčšiu hodnotu ako tie plné – bohužiaľ nielen v notách.


Hudba je kľúč k ženskému srdcu.


Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.


Hudba nie je komerčná a nekomerčná.

Je buď dobrá alebo zlá.


Ten kto miluje hudbu, nemôže byť nikdy úplne nešťastný.


Spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených citov.


Hudba je tá najlepšia droga na svete. Môžeš byť na nej závislí celý život, ale nikdy ti neublíži.


Hudba je ako láska. Čistá, nevinná a krásna, no predsa majú jeden rozdiel: Hudba ti nikdy nemôže ublížiť tak ako láska, pretože ti utišuje bolesť, keď ti ju láska spôsobí.


Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.


Hudba je liekom na trápenie duše. (Horatius)


Hudba je jedným z najlepších prostriedkov k prebudeniu citov. (Christoph Willibald Gluck)


Hudba je univerzálna reč ľudstva. (Henry Wadsworth Longfellow)


Hudba a rytmus nachádzajúci si cestu k tým najskrytejším miestam duše. (Platón)


Rozprávať sa behom koncertu je zbytočné – hudba je vždy hlučnejšia. (Noel Clarasó)


Hudba je tesnopis emócií. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko, sú priamo vykladané človeku práve v hudbe a v tom je ich sila a význam. (Lev Nikolajevič Tolstoj)


Ako úbohí sú tí ľudia, ktorí nikdy nespievali, a zomrú so všetkou tou svojou hudbou v sebe. (Victor Hugo)


Speváci pop music sú mladí ľudia, ktorí prestanú byť spevákmi, hneď ako vypnú elektrinu. (Danny Kaye)


Cez hudbu majú vášne rozkoš zo seba samých. (Friedrich Nietzsche)


Hudba je v podstate tak nevýznamná ako život. Nech to každý pochopí ako chce.


Hudba je jazyk, v ktorom sa snaží človek napísať myšlienky.


Hudba nie je akýsi druh zábavy, ale stvárnenie hudobných ideí hudobným básnikom, hudobným mysliteľom. Tieto idey musia odpovedať zákonom ľudskej logiky, sú súčasťou toho, čo človek môže vnímať, posudzovať a vyjadrovať.


Dobrý človek je ten kto počúva dobrú hudbu, ale veľký človek považuje hudbu za zmysel svojho života.


Hudba je ako alkohol. Oddiali tvoje problémy, no len na chvíľku.


Zdá sa mi, že existujú dve kategórie skladateľov. Tí, čo mali odvahu priniesť nové kamene ku stavbe a tí, ktorí ich otesali, umiestnili a vybudovali z nich stodoly alebo katedrály.


Rozprávať počas koncertu je zbytočné – hudba je vždy hlučnejšia.


Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti. (Ludwig van Beethoven)


Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce. (Jiří Mahen)