Citáty o Bohu / Výroky o Bohu


Aký krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou nádejou, s tým stým ideálom, s takým istým spôsobom života a s takým istým postojom slúžiť! (TERTULLIANUS)

môj obrázok

Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý. (EMIL KRAPKA)

môj obrázok

Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. (GERTRUD VON LE FORT)

môj obrázok

Máme zničené životy, ale sme dobrí ľudia a máme milosť. A aj keď nemusíme konať dobro, aby nás Boh miloval, chcem pre neho konať dobro. (LACEY STURM)

môj obrázok

Všetky naše dni sú v Božích rukách a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa. (JÁN XXIII.)

môj obrázok

Múdre je milovať anjelov, ale vychádzať i s čertami. (MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS)

môj obrázok

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. (HORATIUS)

môj obrázok

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého. (REINHOLD NIEBUHR)

môj obrázok

Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia. (CLINTON RICHARD DAWKINS)

môj obrázok

Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti. (CLIVE STAPLES LEWIS)

môj obrázok

K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou. (AURELIUS SANCTUS AUGUSTINUS)

môj obrázok

Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha. (FRANTIŠEK SALESKÝ)

môj obrázok

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha… (CYRIL JERUZALEMSKÝ)

môj obrázok

Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak. (JÁN KALINČIAK)

môj obrázok

Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť. (RABÍNDRANÁTH THÁKUR)

môj obrázok

Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna. (WOODY ALLEN)

môj obrázok

To, čo si 60% až 80% súčastníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje. (KARL RAHNER)

môj obrázok

Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme. (FRANTIŠEK SALESKÝ)

môj obrázok

Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej. (KONFUCIUS)

môj obrázok

Ja som cesta, pravda a život. (JEŽIŠ KRISTUS)

môj obrázok

Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti. (BENEDIKT XVI.)

môj obrázok

Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý. (CHIARA LUBICHOVÁ)

môj obrázok