Originálne Vianočné priania

K Vianociam môžeš si priať…

A k dnešným Vianociam môžeš si priať, byť s najlepším človekom, čo ťa má rád: so mnou predsa láska moja, sviatky bolesti nám zhoja. Na Silvestra vykročíme spolu pevným krokom, sprevádzať nás šťastie bude celým Novým rokom!

Nech šťastia, radosti hojne máte doma

Nech šťastia, radosti hojne máte doma, nech obíde váš zoširoka nešťastie a smola, nech pohoda zavládne vám nad vianočným stolom, nech láska prevládne nad každým zlým slovom. Nech Vianoce sú sviatky so smiechom po boku, želáme vám to najlepšie v celom Novom roku!

Nech sa ťa zdravie drží

Nech sa ťa zdravie stále, stále drží, nech šťastie vôkol teba neustále krúži, nech ťa len tvoja láska doma objíma, nech sa ti Nový rok v srdiečku začína.

Smola preč

Nech čerti od vás smolu odnesú, nech choroby stratia vašu adresu, nech veľké príjmy, malé dane priženú sa ako sane! Radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky!

Nech vám srdce šťastím žiari

Na okná nám mráz už kreslí, Vianoce k nám pokoj vniesli, žiara stromka dárky halí, nech vám srdce šťastím žiari!

Pokoj v duši

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí! Lásku, šťastie, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky!

V srdciach láska

Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska. Ihličie nám vonia, zvonky tíško zvonia, plameň v srdci blkoce, prajem krásne Vianoce!

Nájdite si popri všetkých povinnostiach i radostiach Štedrého dňa čas, aby ste si spomenuli aj na tých, s ktorými sa dnes nevidíte osobne. Tu sú naše inšpirácie na milé i vtipné priania.

Vianoce biele ako sneh

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza váš krok.

Pokoj v duši, veľa sily

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

Pani Zima vyčarila

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac, čo v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! Príjemné sviatky prajú…

Šťastia a pohody za víchricu

Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky v novom roku prajú…

Potešte sa spolu

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu, modlitbou vianočnou potešte sa spolu. Ježiško maličký, nech rozdá balíčky a ostane s vami navždycky.

Večer s partou

Dnes Silvester prišiel k nám, a nikto z nás ho nechce sláviť sám, večer každý strávi s partou, budú hrať len s dobrou kartou, do noci sa budú baviť, po polnoci zase sláviť, starý rok nám odchádza, no zato ten nový prichádza.

Z dobrého súdka

Do sviatočného ticha zvoní zvon, nech láskou sa naplní váš dom. Šťastné a radostné Vianoce prajeme, nech osud vám z dobrého súdka naleje aj na Nový rok.

Prežite vianočné chvíle sviatočne

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí, prežite ich spoločne. Veď nie sú dôležité drahé dary, ale nech sa nám v novom roku dobre darí!

Detská tvár žiari

Pod stromčekom dary, detská tvár už žiari, pod stromčekom balíčky pre veľkých i maličkých. Každý si v nich nájde, radosť, šťastie, nádej.

Ďalší vinš krátky

V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky: Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení, ale sa mu radujme a slávu prespevujme, to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé.

Končí sa rôčik

Končí sa zas ďalší rôčik, do nového je len krôčik. Vianoce vám prajeme šťastné, od Ježiška dary krásne. K tomu šťastia do balíčka, hodne zdravia a šťastíčka!

Na okno zaklopal…

Zatiaľ, čo si pokojne spal, Ježiško na okno zaklopal. Ozdobil vianočný stromček, podeň ti nadelil darček. Veselé Vianoce praje..

Zvon tíško cinká

Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V novom roku zdravie pevné, nech vám všetkým slúži verne.

Čo srdce pohladí

Hromadu darčekov, čo srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherne Vianoce a šťastný novy rok.

Pokoj boží

Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje, do sŕdc, duší vašich vloží – radosť, šťastie, pokoj Boží.

Šťastie, ktoré nič nezruší

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. Hoc sú sviatky na blate, svetielka sú zažaté. Aspoň nemáme cencúle na nose : )

Zvonia zvončeky

Keď všade zvonia zvončeky a ľudia kupujú stromčeky, keď v obchode kapra kúpiš a už si nože brúsiš, keď punč ti oči zaligoce, prajem ti veselé Vianoce.

Pokoj, láska, neha

Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti treba, šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško má rád aj teba, každú slznú kvapôčku, premení ti na vločku.

Ten, kto vás má rád

Dnes príde tichá noc, ktorá má zvláštnu moc. Prajem vám veľa lásky, šťastia, zdravia, a nech sa vám splnia najtajnejšie priania. Ja vám k Vianociam chcem priať, nech je vždy nablízku ten, kto vás má rád. Nech stačí mu pohľad do vašich očí, aby vedel, aké želanie sa vám v hlave točí. Nech nikdy nespoznáte bôľ ani klam a o Vianociach nech nie ste nikdy nikto sám.

Na svet prišlo drahé dieťa

Chytro, chytro do Betlehema, anjel spieva Glória. Zrodila tam Ježiška nám, Matka Božia, Mária. Zoberme mu masla, mliečka, pri jasliach kľaknime. Drahé, zlaté Jezuliatko, všetci sa ti skloníme. Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom! Na svet prišlo drahé dieťa biednym rodičom. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, zato, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Maštaľka je skromná, tichá, králi do nej náhlia sa. Na dieťatko oslík dýcha, svieti hviezda – stokrása. Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Anjel pokoja

Anjel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Krista Pána nech u vás spočíva. Vinšujem vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech vás sprevádza hviezda jasná a každý deň máte radostný.

Z úprimného srdca vinšujem

Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem a z úprimného srdca toto vám vinšujem: aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom a dobrým priateľom. A tiež od nerestí, ktorých bude dosť, uchovaj dom tento, ty nebeský hosť.

Vykupiteľ sveta

Zvony zvonia, hviezda žiari, všade radosť svätá. Narodil sa pre nás všetkých vykupiteľ sveta. Za noci chladnej, keď Betlehem spal, ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval: „Sláva na výsostiach Bohu. Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán. V maštaľke biednej na slame leží, je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš. Božia láska ho znížila z nebies do jasiel, aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.