Citáty od Sokrata


Drž sa práce, na ktorú stačíš, a nepúšťaj sa do takej, ktorá prevyšuje tvoje sily a schopnosti. (Sokrates)

môj obrázok

Chcem od žiaka viac, ako peniaze. Chcem, aby žil tak, ako ho učím. (Sokrates)

môj obrázok

Koľko je vecí, ktoré nepotrebujeme. (Sokrates)

môj obrázok

Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. (Sokrates)

môj obrázok

Kto sa vie zbaviť prebytočného, je najbližšie k bohom. (Sokrates)

môj obrázok

Najpriamejšia cesta k sláve je tá, keď sa človek snaží byť naozaj taký, za akého chce byť pokladaný. (Sokrates)

môj obrázok

Nie je choroba milovať, ale nemilovať. (Sokrates)

môj obrázok

Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných. (Sokrates)

môj obrázok

Skutočná múdrosť je poznanie vlastnej nevedomosti. (Sokrates)

môj obrázok

To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba. (Sokrates)

môj obrázok

Viem, že nič neviem. (Sokrates)
Scio me nihil scire. (la)

môj obrázok

Poznaj sám seba. (Sokrates)

môj obrázok