Citáty od Buddhu / Budhistické citáty


Rubrika s tématikou citáty, ktoré vyslovil Buddha.


 

Všetci sme výsledkom toho, ako sme premýšľali.


Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.


Sme to, čo si myslíme. To aký sme, vzniká s našimi myšlienkami. S našimi myšlienkami tvoríme svet.


Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte teraz.


Sme výsledkom nášho myslenia.


Bez ohľadu na to aká ťažká bola vaša minulosť, vždy môžete začať znova.


Neoplakávajte minulosť, netrápte sa budúcnosťou a nepredvídajte problémy… Múdro a rozvážne žite pre prítomnosť. To je tajomstvo zdravia vašej mysle a vášho tela.


Sme výsledkom nášho myslenia.


Celé tajomstvo existencie je: nemať strach.


Naplňte džbán po kvapkách.


Vaším úkolom je objaviť svoju vytúženú prácu, a potom sa celým srdcom do nej pustiť.


Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke zatečie.


Ak sa budete snažiť pochopiť vesmíru, nepochopíte nič. Ak sa budete snažiť pochopiť sebe, pochopíte celý vesmír.


Najšťastnejší je ten, kto najmenej chce.


Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zmiesť.


Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny.


Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.


Každý je sám sebe ochrancom, každý je sám sebe strojcom svojho vlastného zrodenia.


Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.


Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.


Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.


Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.


Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.


Vašou úlohou je spoznať Váš svet a potom sa mu celým srdcom odovzdať.


Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme si mysleli.


Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.


Existuje iba jedno zlo – neznalosť.


Čas radovánok netrvá dlho, ale prejde rýchlo – ničomu na tomto svete sa nemôžeme tešiť večne.


Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí a zvieratá.