Citáty od Aristotela


Celok je to čo má počiatok, stred a koniec.

môj obrázok

Človek je tvor spoločenský.

môj obrázok

Jedna lastovička jar nespraví.

môj obrázok

Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.

môj obrázok

Kto chce správne poznávať, musí najprv správnym spôsobom pochybovať.

môj obrázok

Len štát, v ktorom sú si všetci rovní pred zákonom, môže byť naozaj silný.

môj obrázok

Ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok. Ale odpočinok nie je ešte konečným cieľom.

môj obrázok

Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladáme za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.

môj obrázok

Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe.

môj obrázok

Na prvom mieste má byť krása, nie zverská divosť.

môj obrázok

Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť.

môj obrázok

Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.

môj obrázok

Nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného času. Ten sa má naplniť umením, vedou, a predovšetkým filozofiou.

môj obrázok

O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.

môj obrázok

Potešenie je znamením životnej sily.

môj obrázok

Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.

môj obrázok

Príroda nerobí nič bezdôvodne.

môj obrázok

Skúsenosť na rozdiel od vedenia vie, ale nevie, prečo.

môj obrázok

Šťastie prináleží tým, ktorí si vystačia sami.

môj obrázok

Telesná výchova má predchádzať rozumovú výchovu.

môj obrázok

To je lepšie, čo je bližšie k najlepšiemu.

môj obrázok

Vo všetkých veciach prírody existuje niečo nádherné.

môj obrázok

Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.

môj obrázok

Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou.

môj obrázok

Základom demokratického štátu je sloboda.

môj obrázok

Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.

môj obrázok