Citáty od Lucius Annaeus Seneca


Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva sa predstaveným, vôbec si neváži starých ľudí. Dnešné deti sú hotoví tyrani. Nevstanú, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom. Jednoducho povedané: sú veľmi zlé…! (Seneca)

môj obrázok

Nenávisť, ktorá sa otvorene prejaví, stráca prostriedok pomsty. (Seneca)

môj obrázok

Čo sa minulo, už ku mne nepatrí, čo bude potom, to ma ešte nezaujíma. (Seneca)

môj obrázok

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom. (Seneca)

môj obrázok

Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom ako dobre bolo zahrané. (Seneca)

môj obrázok

Šťastie človeka nie je závislé na tom, akú rozlohu plnosti orie, koľko ľudí ho zdraví, alebo na akom drahom lôžku odpočíva, ale na tom, aký je dobrý. (Seneca)

môj obrázok

Zo šťastia všetkých sa raduj, nešťastie nech ťa dojíma! (Seneca)

môj obrázok

Čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou? LA: Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audes ut tecum omnia loqui? (Seneca)

môj obrázok

Priazeň osudu získava priateľa, nepriazeň spoľahlivo ho preverí. (Seneca)

môj obrázok

Priateľa napomínaj potajme, na verejnosti ho iba chváľ. (Seneca)

môj obrázok

Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma. Tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia. (Seneca)

môj obrázok

Predzvesťou búrky sú mračná, ohňa dym, nepriateľa vyzvedač, ale nebezpečenstvo z ohovárania napadne človeka rýchle a nečakane. (Seneca)

môj obrázok

Sluha? Ale dušu má azda slobodnú. Sluha? Teda takú má chybu? Ukáž mi takého človeka, čo by nebol sluha. (Seneca)

môj obrázok

Stať sa dobrým človekom je umenie… (Seneca)

môj obrázok

Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin. (Seneca)

môj obrázok

Zlatá uzda neurobí koňa lepším práve tak, ako človeka neurobia inakším dary „šťasteny“. (Seneca)

môj obrázok

Nemáme sa starať o to, aby sme dlho žili, ale aby sme žili dosť. (Seneca)

môj obrázok

Ak chceš byť milovaný, miluj! (Seneca)

môj obrázok

Dobré zásady, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, sú rovnako užitočné ako dobré príklady. (Seneca)

môj obrázok

Všetci sa pýtame, či je bohatý, ale nikto, či je dobrý. (Seneca)

môj obrázok

Čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou? (Seneca)

môj obrázok

Ak chceš, aby druhí mlčali, odmĺč sa najprv ty. (Seneca)

môj obrázok

Naša povaha je už taká, že keď sme získali väčšie veci, túžime ešte po väčších. (Seneca)

môj obrázok

Častejšie používaj uši ako jazyk. (Seneca)

môj obrázok

Chytaj sa každej hodiny! Dosiahneš to, že budeš menej závislý od zajtrajška ak uchopíš za ruku dnešok. (Seneca)

môj obrázok

Úmysel je to, čo dobrým skutkom dáva cenu. A tak si nás niekedy viac zaviaže ten, kto dal málo, ale učinil to z ušlachtilosťou, kto nám poskytol niečo nepatrné, ale učinil to rád. (Seneca)

môj obrázok

Necítiť svoje nešťastie nie je ľudské, nebyť schopný ho uniesť nie je mužné. (Seneca)

môj obrázok

V každom dobrom človeku sídli Boh, i keď nevieme aký. (Seneca)

môj obrázok

Ak vidíš , že sa niekto mýli, nehnevaj sa naňho. Nezabudni, že nie je možné sa mýliť schválne. (Seneca)

môj obrázok

Medzi inými nevýhodami smrteľnej povahy je aj tá slepota mysle, že nie iba sa dopúšťame omylov, ale svoje chyby aj milujeme. (Seneca)

môj obrázok