Citáty o rodine


Citáty o rodine od známych osobností sú veľmi dobrým prostriedkom, ako si vážiť svojich blízkych. V tejto sekcii Citáty o rodine sú desiatky citátov od známych a neznámych osobností. Pri ich čítaní by si mal človek uvedomiť, čo pre neho rodina znamená a podľa toho sa aj riadiť. Presne takýto účel majú citáty o rodine.


 

Ten, kto vychováva veľkú rodinu, tak zatiaľ čo žije a pozoruje ju, zažíva omnoho väčšiu bolesť, ale rovnako aj omnoho väčšiu radosť. (Benjamin Franklin)


Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť. (Mariance NeiFert)


Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných. (Ján Pavol II.)


Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom. (George Bernard Shaw)


Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny. (George Bernard Shaw)


Svoju rodinu si nevyberáte. Tá je Božím darom pre vás, rovnako tak ako ste vy pre ňu. (Desmond Mpilo Tutu)


Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny. (Thomas Jefferson)


Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia, o ktorej viem, že funguje, je rodina. (Lee Iacocca)


Rodina je oporou štátu. Ľudia, zamestnaní rodinnými starosťami, nemyslia na politiku. (Gabriel Laub)


Vidím ľudstvo ako rodinu, ktorá sa sotva zoznámila. (Theodore Zeldin)


Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou. (Richard David Bach)


Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. (Dave Logan)


Dom bez detí je ako zvon bez srdca. (C. Sylva)


Deti a hodinky nemožno stále naťahovať, niekedy ich treba nechať aj bežať. (J. Paul)


Vo svojich deťoch žijeme ďalej. (Euripides)


Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým. (Ch. Chaplin)


Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu. (N. Paganini)


Jedináčik je vždy nešťastné dieťa. (G. E. Lessing)


Deti sú posvätné a čisté. (A. P. Čechov)


Žiadny otec ani matka nepovažuje svoje deti za škaredé. (M. Cervantes)


Jedna dobrá matka je viac hodna ako 100 učiteľov. (J. G. Heder)


Výchova je najväčší a najťažší problém aký možno človeku uložiť. (I. Kant)


Aj keď svet ide vpred, mladosť musí stále začínať od začiatku. (J. W. Goethe)


Mladosť je nielen v rokoch, ale i v myšlienkach. (F. Bacon)


V mladosti každý verí, že svet začal až ním, že je tu všetko len kvôli nemu. (J. W. Goethe)


Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav. (J. W. Goethe)


Mladosť je najťažší vek a ozajstná blaženosť je častejšia v zrelom veku. (A. Maurois)


Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará, že s ňou odchádza. (K. Čapek)


Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej vstúpil. (Platón)


Mladí, ktorým sa odpúšťa všetko, neodpúšťajú nič. (G. B. Shaw)


Najľahší spôsob, ako stratiť úctu a dôveru mladých, je dávať im nekonečné rady. (E. Hemingway)


Podľa štatistiky pripadá u nás na každú rodinu 4,1 osoby. Tá jedna desatina je otec. (Oldřich Fišer)


Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodarne pôsobí na život každého z nás. (Nikolaj Gavrilovič Černyševskij)


Žena je počiatkom i koncom rodiny. (Domitius Ulpianus)


Rodinná dovolenka je pokračovaním manželskej vojny na inom území. (Gabriel Laub)


Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. (Ján Pavol II.)


Rodina, domácnosť a deti ponúkajú mužovi raj, kde môže denne vidieť Boha s anjelmi pri ich diele. (Louis-émile Bougaud)


Puto, ktoré spojuje tvoju skutočnú rodinu, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich životov. Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou. (Richard Bach)


Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine. (Lev Nikolajevič Tolstoj)


Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja. (Benedikt XVI.)


Príbuzní sú ako horská krajina, najlepší dojem urobia z diaľky. (Jean Gabin)


Deti sú ľudia ako my všetci, sú len trochu nešikovnejšie pri skrývaní svojich myšlienok.


Z malých detí bolí hlava, z veľkých detí bolí srdce. (české príslovie)


Mnoho ľudí odkladá svoje detstvo ako starý klobúk. Zabúdajú naň ako na telefónne číslo. Len ten, kto dospeje a zostane dieťaťom, je človekom. (Erich Kästner)


Až keď máš dieťa, pochopíš koľko dlhuješ svojim rodičom. (japonské príslovie)