NAJ Vianočné priania

 • Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
  Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
 • Až vianočné zvony zazvonia, ihličie Vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.
 • Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.
 • Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plne hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce.
 • Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček zrazu v izbe stál. Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých. Už sa celý ligoce, prajem krásne Vianoce.
 • Nech stromček zapáli svetlo v nás, nech sviečka vyčarí úsmev zas. Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, želám Vám Vianoc šťastný čas.
 • Vianoce lásky a pokoja, nech každú Vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu až budete sadať k štedrovečernému stolu.
 • Prajem ti všetko čo radosť vzbudí, prajem ti veľa lásky to preto že spája ľudí. Nech sa ti na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce krásne a požehnané Vianoce.
 • Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
  Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
  Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.
 • Vianoce lásky a pokoja, nech každú Vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu až budete sadať k štedrovečernému stolu.
 • Veselé sviatky Vianočné, pekné cesty polnočné, pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček, zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový rok.
 • Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločné, krásne sviatky Vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada.
 • Na stole je kapor a iné dobroty, uprostred sviečka a stromček oproti. Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný, nech plný lásky je tento čas vianočný.
 • Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detsky smiech. Už sa stromček ligoce, prajem krásne Vianoce!
 • Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie,
  nech ten rok nastávajúci Vám šťastie a lásku prinesie!
 • Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko čo Ti treba: šťastie, láska, pokoj, neha, Ježiško ma rad aj Teba. Každú slzu kvapôčku premení Ti na vločku. Veselé Vianoce!
 • Vianoce lásky a pokoja, nech každú tvoju bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu, až budete sadať k štedrému stolu.
 • Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a prežite ich v šťastí a radosti.
 • Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech Ti len radosť prináša.
 • Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.
 • Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku…
 • Novinu radostnú oznámim Vám, že sa nám narodil dnes Kristus Pán, to Dieťa krásne, nad slnko jasné. Anjeli spievajú, glória riekajú, tam pribehli. Pastieri betlemskí jak zvedeli ,keď nad svojím stádom stráž držali, že je v chudobnej, maštaľke biednej, v jasliach položené, je Pánom a Bohom celej zeme.
 • S posolstvom z neba chodím po zemi, zvestujem novinu a teším ľudí. Sľúbený prišiel Mesiáš, Spasiteľ sveta, Ježiš náš. Tomuto domu buď požehnanie, nech Vám ho udelí dieťa narodené. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi.
 • Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán. Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.
 • V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky: Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení, ale sa mu radujme a slávu prespevujme, to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé.
 • Dobrý deň vinšujem, ako sa máte? Nesiem vám novinku, nože počúvajte: V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet, aby nám vykúpil celučký celý svet.
 • V jasličkách Ježiško taký je malý a predsa jemu sa klaňali králi. Taký chudobný v jasličkách drieme, a predsa on je Pán neba i zeme.
 • Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V Novom roku zdravie pevné, nech vám všetkým slúži verne.
 • Vinšujem Vám tieto Vianoce, Krista Pána narodenie, aby Vám dal šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie a po smrti kráľovstvo nebeské.
 • Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia. Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti. Anjel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Krista Pána nech u vás spočíva.
 • Ježiškova ručička nech vás požehná, Ježiškova Matička nech vám pomáha, anjeli z neba nech vám spievajú, radostné Vianoce nech vám volajú.
 • Vinšujem vám, vinšujem, tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenia, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania -a po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnuť. Amen.