Citáty o alkohole


Jedna z nevýhod vína je, že núti človeka zamieňať myšlienky za slová. (Samuel Johnson)

môj obrázok

Žiadne zviera by neprišlo na niečo tak ohavné, ako je opilstvo a na niečo tak povznášajúce, ako je pitie. (Gilbert Keith Chesterton)

môj obrázok

Rozlišujeme pitie a pijanstvo. K druhému sa uchyľujeme len vtedy, keď ťažoba života láme nám chrbticu. (Isaac Asimov)

môj obrázok

Opilosť nie je nič iné než dobrovoľné šialenstvo. (Lucius Annaeus Seneca)

môj obrázok

Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že viac vidí ten, kto vidí dvojmo. (Imre Forbáth)

môj obrázok

Pijem, aby som na vás zabudol, aby ma neprenasledoval váš obraz. Beda! Keď som opitý, vidím vás dvakrát! (Marcel Achard)

môj obrázok

Človek musí piť, aby mohol milovať všetkých ľudí. (Oskar Maria Graf)

môj obrázok

Poučil som sa, že čaj je lepší ako brandy. (Theodore Roosevelt)

môj obrázok

Z alkoholu som si zobral viac, ako si alkohol zobral zo mňa. (Winston Churchill)

môj obrázok

Realita je klam spôsobený nedostatkom alkoholu. (Neznámy)

môj obrázok

Muž, ktorý nepije, nie je podľa môjho názoru skutočný muž. (Anton Pavlovič Čechov)

môj obrázok

Kultúrnosť je náter ľahko rozpustný v alkohole. (George Bernard Shaw)

môj obrázok

Alkohol jednoducho dodá okamžitý pocit väčšej sily tým, že ochromí nervy, ktoré za pravidelných okolností by nám povedali, že sme unavení. (Harry Emerson Fosdick)

môj obrázok

V chráme božom jeden pije a všetci spievajú!

V krčme všetci pijú a jeden spieva!

môj obrázok

Spiť sa neznamená opiť sa,

ale opiť sa znamená spiť sa!

môj obrázok

Piť znamená bojovať.

môj obrázok

Kto druhému jamu kope, zarobí a potom slope.

môj obrázok

Keby alkoholizmus bol vierovyznanie, tak z východného Slovenska je pútnické miesto.

môj obrázok

Moc je silný kúzelník ale alkohol je čarodej!

môj obrázok

Alkohol nikdy žiadne problémy nevyrieši. Vždy ich iba potlačí do hĺbky srdca.

môj obrázok

Ozajstný priateľ nie je ten čo sa o teba stará keď si opitý, ale ten ktorý tam leží pri tebe.

môj obrázok

Nikdy nepi pokiaľ si nie si tým istý.

môj obrázok

Keď, omša v kostole je, aj krčma sa otvára, veď prijímať sa musí! (Anthonio)

môj obrázok

Kofola zbližuje ale alkohol spája.

môj obrázok

Vodka je zabijak,

piješ ju tak či tak.

Alkohol zabíja,

pečeň už zdechýňa.

Nepi už prosím viac,

lebo budeš jak opitý zajac.

môj obrázok

Alkohol obsahuje málo vitamínov, preto pijem veľa.

môj obrázok

Raz sa pýtali Proroka Božieho-Allahovho – Muhammada : „Prorok náš, čo je najhoršie-keď sa opijeme, keď zcudzoložíme, keď okradneme, či keď zabijeme?“ On im na to odvetil :“Najhoršie je, keď sa opijete, lebo vtedy môžete spáchať čokoľvek z toho, čo tu bolo vymenované!“ Nech je večná sláva Muhammadovi!

môj obrázok

V-voda

O-ochutená

D-duchom

K-Krista

A-amen

môj obrázok

V pive je veľa vitamínov…ak ho piješ dosť!

môj obrázok

Piť treba, pretože pitný režim treba dodržiavať.

môj obrázok

Chlast je ako pes. Má vlastnosť, že sa ozve, keď sa niečo stalo. Ale niektorým ľudom to nejde dať z ruky preč!

môj obrázok

Alkohol je pes… Pes je najlepším priateľom človeka.

môj obrázok

Alkohol sa javí ako priateľ len vo chvíli nutnej. Ale potom sa všetko na zlé zmení.

môj obrázok

Alkohol je metla ľudstva.

ale zametať sa musí.

môj obrázok

Nepi pre svoj žiaľ, lebo pečeň máš len jednu a človek, pre ktorého plačeš, je nahraditeľný.

môj obrázok

Aj by som prestal piť, ale bojím sa, že znovu začnem.

môj obrázok

Sex je pre chudobných, my bohatí pijeme!

môj obrázok

Alkohol je nepriateľom ľudstva, ale býva priateľom človeka.

môj obrázok

Alkohol je životný štýl.

môj obrázok

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán.

môj obrázok

Pi preto lebo chceš, nepi preto, aby si zabudol.

môj obrázok

Alkoholizmus je rovnaký extrém ako abstinencia…

môj obrázok

Keď ťa ráno všetko bolí,

z postele sa nechce vstať,

daj si za hlt slivovice

a môžeš hoc aj tancovať.

môj obrázok

Alkohol je najväčší nepriateľ človeka, ale my sa nepriateľov nebojíme.

môj obrázok