Archív kategorií: enviromentalizmus

Automaticky pridané vo WPeMatico

Environmentálna výchova bude na školách povinná

Environmentálne témy sa stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa budú učiť o tom, ako aktívne prispievať k riešeniu klimatických problémov. Dôvodom má byť zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie. Zmena nastane po zavedení kurikulárnej reformy do praxe. Klimatické témy budú zahrnuté v predmetoch geografia, občianska náuka, chémia a biológia. Informoval… Čítať viac »