Správa národných kontrolórov je na zaplakanie. Upozornili na silný rezortizmus, šafárenie v tendroch a chabú ochranu lesov

od autora: | 14 januára, 2022

14.1.2022 (Webnoviny.sk) – Slovensko trápi nefunkčná vnútorná kontrola štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočná prevencia voči hazardu či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík v štvrťročnej správe o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov.
Problémové tendre diaľničiarov
V poslednom kvartáli roku 2021 úrad ukončil 10 kontrolných akcií v 15 subjektoch a jeho analytická jednotka spracovala dve analýzy. Kontrolóri identifikovali nedostatky aj pri nastavení verejného obstarávania u národných diaľničiarov či pri účinnosti rezidentského štúdia pre mladých lekárov.
Závažné zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. NKÚ zároveň poukázal na to, že skúsenosti z kontrol poukazujú na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci a výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť efektívnosť využitia verejných financií.
Drahé prenájmy
Predseda národných kontrolórov v listoch prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi a predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi poukazuje aj na problém chátrajúcich budov štátnych inštitúcií. Efektívnejšie využívanie majetku pritom môže prispieť k rastu HDP.
Úrady, novovzniknuté i tie s dlhou históriou, široko využívajú nájomné vzťahy za rôznorodo výhodné aj nevýhodné ceny. Podľa NKÚ je nevyhnutné zriadiť špecializovaný útvar, ktorý zabezpečí efektívnu a hospodárnu správu kancelárskych budov.
Nefunkčná elektronická komunikácia
Úrad zároveň skonštatoval, že skúsenosť s pandémiou by mohla prispieť k prehodnoteniu a k zmene existujúcich nájomných vzťahov a nevýhodných podmienok, či už znížením kancelárskej plochy na jedného zamestnanca alebo vo väčšej miere využívať prácu z domu.
Modul úradnej komunikácie, konkrétne viac ako 34 mesiacov meškajúca časť Ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk), je príkladom pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane takzvaného vendor lock-in problému.
Predražený systém
Úrad upozornil, že štátna agentúra NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala vlastníctva autorských majetkových práv na ústredný portál či zdrojových kódov. Štát preto nemá právo ani na vykonávanie zmien a cena za ich odkúpenie sa už vyšplhala na 210 miliónov eur.
Samotný modul bol vytváraný za 3,2 milióna eur ako riešenie na mieru napriek tomu, že na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie riešenie. Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nie je systém odovzdaný.
Napriek tomu, že je nefunkčný, bol takmer úplne uhradený a nezaplatených ostalo len 15 % ceny diela. Zistenia odstúpil NKÚ orgánom činným v trestnom konaní.
Rezidentský program lekárov
Predseda kontrolórov informoval aj o kontrole zameranej na rezidentské štúdium lekárov pre dospelých a pediatrov. To malo od roku 2014 pomôcť riešiť ich nedostatok, a to konkrétne preplatením nákladov štúdia.
Avšak, podľa NKÚ toto štúdium dostatočne neprispelo k navýšeniu počtu lekárov v prvej línii, ani k plynulejšiemu prechodu absolventov štúdia do terénu.
Pozitívne však hodnotí, že ministerstvo zdravotníctva reflektovalo na pripomienky úradu a niektoré už zapracovalo do prebiehajúceho programu. Rezort by mal tiež na základe odporúčaní úradu komplexne prehodnotiť rezidentský program.
Slabá ochrana lesov
V rámci hospodárenia v lesoch NKÚ skonštatoval, že sa neriadi jednotnými pravidlami. Investície do obnovy a výsadby lesa sú nedostatočné.
Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ prednosť pred ziskom z predaja dreva. Národná autorita pre externú kontrolu odporúča, aby vláda pripravila komplexný plán ochrany a obnovy lesov na Slovensku.
Viac k témam: elektronická komunikácia, Ochrana lesov, Verejné obstarávanieZdroj: Webnoviny.sk – Správa národných kontrolórov je na zaplakanie. Upozornili na silný rezortizmus, šafárenie v tendroch a chabú ochranu lesov © SITA Všetky práva vyhradené.

Share

Tweet

Whatsapp

Print

0Shares

Príspevok Správa národných kontrolórov je na zaplakanie. Upozornili na silný rezortizmus, šafárenie v tendroch a chabú ochranu lesov je zobrazený ako prvý na Slovensko Aktuálne.