Archív kategorií: devínska kobyla

Automaticky pridané vo WPeMatico

Devínska kobyla bude vyhlásená za prírodnú rezerváciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) predkladá na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády je navrhnutý na 1. decembra 2022. Vyhlásením prírodnej rezervácie (PR) dôjde k zosúladeniu hraníc s územím európskeho významu a ku zvýšeniu stupňa ochrany v rámci lesných pozemkov. Zvýšením… Čítať viac »