Archív kategorií: bane

Automaticky pridané vo WPeMatico

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje prehodnotiť spôsob úhrady za využívanie nerastného bohatstva

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje prehodnotiť spôsob úhrady za využívanie nerastného bohatstva. Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania. Legislatívnym návrhom sa majú nastaviť procesy plnenia povinností a uplatňovania práv pri prevodoch oprávnení k dobývaciemu priestoru zo štátu na inú… Čítať viac »