Homosexualita


Možno ťa zaujme:

www.Serialis.sk

www.Najlepsie.eu

www.Filmy.Najlepsie.eu

www.Fit-Life.sk 

 

Vtipy, citáty filozofov, SMS priania, hádanky a básničky najlepšie. Úplne zadarmo.


Homosexualita


1.     Charakteristika respondentov

 

Pri vypracovávaní našej témy sme sa zamerali na pomerne širokú skupinu ľudí. Opýtaní respondenti boli vo veku od 17 do 70 rokov.  Celú túto vzorku opýtaných sme rozdelili do troch skupín a to: mladá dospelosť (17-30), stredná dospelosť (31-45) a nakoniec sme sa zamerali na neskorú dospelosť (50-68) nad vek 68 rokov sme sa nepýtali. Do každej z tejto skupiny sme zaradili desať opýtaných.

 Každej skupine bolo 50% mužského pohlavia a 50% ženského pohlavia.

U skupiny mladých dospelých prevládali najmä študenti čo bolo až 80% .

Vo veku od 31-45 boli všetci teda 100% respondentov pracujúcich v rôznych odvetviach a všetci mali ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Neskorá dospelosť bola reprezentovaná najmä vrchnou hranicou čo tvorilo 60% opýtaných teda vek nad 60 rokov.

Náboženské  hľadisko sme  vynechali z dôvodu negatívneho postoju cirkvi k homosexualite, čo by podľa nášho názoru ovplyvnilo názor mnohých opýtaných.

 

2.     Metodika a realizácia prieskumu

 

 

Pri našom výskum sme použili metódu dotazníka. Otázky boli formulované netradične keďže boli v znegovanej podobe čo si vyžadovalo značnú pozornosť respondentov. Dotazník, ktorý sme vypracovali pozostával z 15 otázok zameraných na homosexualitu a bol plne anonymný. Jediné údaje použite boli vek ( kvôli rozdeleniu do skupín) a pohlavie.

 

Realizácia výskumu formou dotazníka prebiehala priamo- osobným vyplnením dotazníka respondentom alebo nepriamou formou- prostredníctvom e-mailu resp. sociálnej siete.

 

3. Výskumné zistenia

 

Ako sme spomínali, tohto výskumu sa zúčastnilo 30 ľudí, kde každý jeden zodpovedal na 15 otázok. Zaujímal nás hlavne všeobecný postoj spoločnosti k homosexuálom, resp. ich toleranciu.

Naše predpoklady neboli celkom presné, keďže viac-menej v odpovediach vek, ani pohlavie nebolo rozhodujúce. Odpovede boli úplne individuálne, no môžeme povedať, že niečo viac ako polovica spoločnosti je tolerantná k homosexuálom. Ženy sa zachovali viac tolerantnejšie ako muži, no percentuálne sa nejedná o nejaký výrazný rozdiel. Tiež je zaujímavé, že 30% odpovedajúcich na dotazník by nevedelo byť otvorených v rozhovore s homosexuálom. Taktiež nás zaujalo, že rovných 50% ľudí odpovedalo bez váhania, že im nevadí adoptovanie detí homosexuálnemu páru, keďže sme čakali, že ľudia budú brať ohľad na samotné deti a možné „posmešky“ voči ich rodičom.

 

Dotazník:

 

1.máte nejaké predsudky voči homosexualite?

    a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

2.vadilo by vám keby bol niekto z vašich známych homosexuálnej orientácie

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

3.zoznámenie s homosexuálom by vám bolo nepríjemné

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

4.pri komunikácií s homosexuálom by ste vedeli byť otvorení

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

5. vadia vám netolerantné poznámky k homosexualite

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

6. adopcia detí homosexuálnymi partnermi vám neprekáža

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

7.deti vychovávané homosexuálnymi partnermi podľa vás nemajú sklony k homosexualite

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

8.je lepšie ak deti vyrastajú v rodine registrovaných partnerov ako v detskom domove

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

9.regitrované partnerstvá by sa mali schváliť aj na Slovensku

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

10.malo by sa zamedziť rôznym inštitúciám aby mali negatívny nátlak na homosexuálov

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

11.homosexualita nie je choroba

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

12prejavy homosexuality na verejnosti vám nevadia .

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

13.nevadilo by vám keby bol váš kolega v práci homosexuál

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

14.reagovali by ste tolerantne keby sa niekto z vašich príbuzných priznal k homosexualite

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

 

15.myslíte že by sa mal zmeniť konzervatívny postoj k homosexuálom

     a) áno   b)skôr áno    c)skôr nie    d)nie

 

 

Celková tabuľka odpovedí tolerancie homosexuálov:

Otázka / odpoveď

Kladné

Skôr kladné

Skôr záporné

Záporné

Otázka č. 1

11

12

7

0

Otázka č. 2

19

2

4

5

Otázka č. 3

10

12

5

3

Otázka č. 4

11

8

2

9

Otázka č. 5

6

9

11

4

Otázka č. 6

15

4

6

5

Otázka č. 7

5

8

4

13

Otázka č. 8

11

11

4

4

Otázka č. 9

2

6

5

17

Otázka č. 10

6

11

7

6

Otázka č. 11

11

3

2

14

Otázka č. 12

6

11

5

8

Otázka č. 13

0

6

3

21

Otázka č. 14

12

15

1

2

Otázka č. 15

4

10

10

6

Celkový počet

129

128

76

117

 

 

Úplná tolerancia voči homosexualite (28,67%)

Čiastočná tolerancia voči homosexuálom (28,44%)

Skôr netolerancia homosexuálov (16,89%)

Netolerancia voči homosexualite (26%)


Záver

 

Na záver si teda zhrnieme k čomu sme sa dopracovali. Z dotazníka vyplýva , že  mierna prevaha v spoločnosti sú tí tolerantnejší voči homosexualite čo činilo 28,67% opýtaných a zároveň skôr  tolerujúcich bolo  28,44% .  K možnosti skôr netolerujúcich sa  priklonilo 16,89% a netolerantných voči homosexualite bolo 26% z opýtaných respondentov.  Zaujímavé je zistenie mimo nášho dotazníka ,  že väčšia tolerancia by bola voči ženám (lesbám) homosexuálnej orientácie ako k mužom homosexuálom. Bolo by určite zaujímavé skúmať to v širšom spektre avšak nemali sme na to dostatočý priestor a ani dostatočne veľkú vzorku respondentov aby to bolo objektívne .  Náš výskum ukazuje  mierny posun  vpred čo sa týka homosexuality s minulosťou, stále to nie je  jednoznačne v prospech tejto orientácie. Teda priklonili by sme sa k tvrdeniu, že konzervatívnosť  Slovákov voči homosexuálom pretrváva avšak v niektorých  otázkach  je tolerancia veľmi vysoká.

V úplnom závere vyjadrujeme vďaku zúčastneným v dotazníku a taktiež ďakujeme za vašu pozornosť.

  

www.Fit-Life.sk Doplnky výživy pre športovcov