Sebarozvoj


Možno ťa zaujme:

www.Serialis.sk

www.Najlepsie.eu

www.Filmy.Najlepsie.eu

www.Fit-Life.sk 

 

Vtipy, citáty filozofov, SMS priania, hádanky a básničky najlepšie. Úplne zadarmo.


Sebarozvoj

 


 

Určite je náročné sa zmeniť, aby to vyhovovalo spoločnosti, či zaujať viac-násobné množstvo ľudí dajme tomu len kvôli svôjmu verbálnemu prejavu. Samozrejme pri sebarozvoji nemáme namysli len rečové prostriedky, ale aj obliekanie, správanie, charakter, originalitu osobnosti, všeobecné vzdelanie (nie len pre titul, ale aj pre vlastnú potrebu, resp. zaujímavosť).

Každý človek sa mení, no "jadro" zostáva. Každý sa z časti mení, ale sú tieto zmeny k lepšiemu? Je to správny rozvoj? Chceme, aby sa ľudia k nám otáčali a mali všetky oči nalepené na nás, ale práveže často sa dostaneme presne na opačnú stranu. Ako sa teda rozvíjať tým správnym smerom?

Nižšie si postupne rozoberieme určité body sebarozvoja, ako sa stať alfa samcom, ideál spoločnosti alebo človek, o ktorého je záujem vďaka jedinečnému charakteru.

 

Sebarozvoj je jedna zo základných ľudských potrieb, samozrejme sa to netýka všetkých ľudí. Môžeme povedať, že sebarozvoj je v určitých etapách, teda že sa zlepšujeme postupne, po častiach. Čo nás napadne, keď si povieme sebarozvoj? Určite sem patrí trpezlivosť, je to celoživotný proces, pretože sa zdokonaľujeme celý život bez ohľadu na zdravie, vek, pohlavie. V sebarozvoji ide o to, že nás niečo núti sa zdokonaľovať. Môže to byť škola, práca, ale aj rodina, priatelia alebo aj tzv. „ja sám“. Ak sa jedná o prácu, tak dajme tomu, že tento sebarozvoj už aplikujeme niekde v praxi, vtedy pokračujeme k ďalšej etape. Čiže si staviame základy, stále ich budujeme a zlepšujeme.

Na sebarozvoj sú ideálne vzdelávacie kurzy, pohybová aktivita, ale aj návšteva kultúrnych inštitúcií a podobne. Netreba zabúdať na to, že treba pravidelne používať hlavu. Mozog sa týmto trénuje a zlepšuje. Tak isto aj s inými časťami tela, keď ich dlhšie nepoužívame, tak s nimi nevieme manipulovať ako s pravidelným cvičením. Všestrannosť je jeden zo znakov ideálnej osobnosti. Ak sa jedná o sebarozvoj, tak je ideálne sa rozvíjať po každej svojej stránke – ak je to možné.

Vzdelávacie kurzy:

Na Slovensku sa už pomaly môžeme chváliť tým, že vzdelávacie kurzy sú „na každom rohu“. Človek sa dokáže k informáciám dostať bez nejakých problémov, čo sa týka kníh. Internet je ďalší fenomén, ktorý sťažil, resp. uľahčil tento vzdelávací proces – sebarozvoj. Všetko čo sa nachádza v knihách sa dá nájsť už aj na internete, čo v minulosti nebolo.

Pri vzdelávacích kurzoch sa nemusí jednať len o odbornú literatúru. Skôr ide o pochopenie niečoho. Či už sa to týka mravnosti, etiky, humanizmu...

Pohybová aktivita:

Táto doba, hlavne posledné roky prinášajú veľké množstvo povinností, nestíhania, stresov... Núti nás to sa stravovať v rýchlosti aj to len nejaké jednoduché jedlá. Fenomén tejto doby je obezita. Počítače nám taktiež uľahčujú prácu až tak, že niekedy nie sme schopný sa pohnúť z domu. Aspoň na poštu poslať pohľadnicu, dnes sú už SMS. Ísť do obchodu si kúpiť nové topánky? Nie, objednáme si ich cez internet.

Pohybová aktivita je skvelá činnosť pre ideálny sebarozbvoj. Na jednej strane sa telo cíti zdravé, na druhej strane je zdravá aj myseľ. Jóga na uvoľnenie svalov a mysle je krásny spôsob nadobudnutia nirvány. Šport je veľmi silná činnosť, ktorá uvoľňuje celé telo ako hmotnú časť, tak isto aj nehmotnú.

Kultúrne inštitúcie:

Kultúrne inštitúcie nám dávajú veľmi veľa, aj keď nie často si to všímame. Nemusí sa jednať o inštitúciu, môže to byť len samotná kultúra, môže to byť hudba, maľba, hocijaká krása, veď je jej veľa. Sebarozvoj – naučiť sa cítiť, myslieť, empatia. Mať cit, ochotu, spomínaná empatia, pozitívne myslenie ako výsledok správneho sebarozvoja. Preto sebarozvoj je v našej spoločnosti veľmi dôležitý a v poslednej dobe aj veľmi žiadúci, len prečítať si to môže každý, no kto sa tým bude aj riadiť? 

www.Fit-Life.sk Doplnky výživy pre športovcov